Sağlık Yönetimi Bölümü
 

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAM TANITIMI

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık, sadece hasta veya engelli olmamak değil, bedensel, ruhsal ve toplumsal bakımdan iyi olma halidir. Ayrıca insanın fiziksel ve biyolojik yapısıyla birlikte psikolojik yanı da sağlık kavramının kapsamına girmektedir. Dolayısıyla tedavi edici, koruyucu ve rehabilite edici olacak şekilde değerlendirilebilecek sağlık hizmetleri sunumunun ulaşılabilir, kaliteli olarak yapılması oldukça önemli görülmektedir. Bu da sağlık hizmetlerinin düzenli, etkili ve verimli bir şekilde sunulabilmesi yönünde alanında uzman yöneticilere olan ihtiyacı artırmaktadır.

Sağlık sektöründe uzman ve nitelikli yöneticilere olan ihtiyacın artması, sektörün hızlı gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Alanında bilgi sahibi olan nitelikli işgücüyle birlikte sağlık kurumlarının sahip olduğu kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde yönetilmekte ve böylece sağlık hizmetlerinin uluslararası kalite standartlarında sunulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Sağlık Yönetimi Lisans Programının amacını sektörün ihtiyacını gidermeye yönelik nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi oluşturmaktadır.

Ayrıca Sağlık Yönetimi Lisans Programı; sağlık sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesi için planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarının sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanabilmesi yönünde gerekli bilgi ve beceriye sahip yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ülkemizde son yıllarda sağlık yöneticiliğinin bir meslek olarak tanınmaya başlanmasıyla birlikte daha önemli hale gelen sağlık yönetimi bölümü bünyesinde sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman elemanlar ve üst düzey yöneticiler yetiştirilmekte ve bu alanda araştırmalar yapılmaktadır.

Sağlık yönetimi bölümünden mezun olan bireyler, sağlık kuruluşunda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesi; birimlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanması, bütçe hazırlanması, hasta bakım hizmetleri ücretlerinin hesaplanması gibi alanlarda çalışmalar yapabilmektedirler. Ayrıca söz konusu bölümden mezun olan adaylar, gerek kamu gerekse özel sektördeki sağlık kuruluşlarının yönetim, muhasebe, insan kaynakları gibi birimlerinde de görev alabilmektedirler.

Tekil Ziyaret : 995
Toplam Ziyaret : 2419