AnaSayfa
 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

 

 

BÖLÜM HAKKINDA

 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak, uzman hekim tarafından tanısı konulmuş hasta ve sağlıklı kişileri değerlendirerek günlük yaşam kalitesinin arttırılasına yönelik koruyucu yöntemleri ve tedavileri ve rehabilitasyon çalışmaları uygulamasında uzmanlaşmış, araştırmacı, özgüveni ve öz yeterlik becerisi yüksek, bilgi teknolojilerine hakim ve entegre çalışabilen fizyoterapistler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans eğitiminde temel tıp bilimleri (Anatomi, fizyoloji vs.) derslerinin yanı sıra klinik bililer (Ortopedi, nöroloji vb.) ve mesleki beceri kazandırmayı hedefleyen pratik uygulamalı (Pediatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon gibi) dersler ve teorik dersleri içermektedir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına girebilmek için ortalamanın üzerinde genel akademik yeteneğin yanı sıra, fen derslerinde başarılı olmak gerekir. Ayrıca, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında çalışacak kişiler, tam olarak iyileşemeyecek bir hastaya bazı ihtiyaçlarını karşılaması için yeni beceriler kazandırmak, ona güç vermek ve ailesinin anlayışlı davranmasını sağlamak durumunda oldukları için, sabırlı, hoşgörülü, güler yüzlü ve zayıf insanlara yardımdan hoşlanan, sorumluluk sahibi kimseler olmalıdırlar.

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması ve “Fizyoterapist” ünvanı verilir.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Fizyoterapist ünvanına sahip olan kişiler, Sağlık Bakanlığına Devlet ve Özel Hastanelerinin fizik tedavi, ortopedi, nöroloji, yanık ünite merkezleri, kardiyoloji, pediatri, kadın-doğum kliniklerinde görev yapabilir. Fizyoterapist bir uzman hekimle özel klinik açarak çalışabilir. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, özel eğitim merkezleri, spor kulüplerinde, kaplıca/termal tesislerinde ve huzurevlerinde çalışabilirler.