AnaSayfa
 BESLENME VE DİYETETİK

 

 

 

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜNÜN AMACI NEDİR?

Beslenme ve Diyetetik Programı beslenme ve diyet alanında bireysel ve toplumsal sorunları saptayan; değerlendiren, beslenme konusunda toplumsal bilincin oluşması için çözüm önerileri getiren; bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, insan sağlığının geliştirilmesi ve kaliteli bir yaşam sürdürülebilmesi için gerekli olan beslenme düzeninin oluşturulmasını sağlayan; değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesini sağlayan; hastalıklara özel diyet programları geliştiren ve uygulayan; toplu beslenme hizmeti veren kurumlar ve besin sanayinde üretim, yönetim ve organizasyon, araştırma-geliştirme aktivitelerini gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahip; etik değerleri özümsemiş; dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENİM SÜRESİ VE STAJ OLANAKLARI NELERDİR?

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün öğrenim süresi 4 yıl olup öğrenciler teorik bilgilerini, Beslenme Antropometrisi, Beslenme İlkeleri Laboratuvarlarındaki uygulamalarla pekiştirirler. Öğrenciler 3. sınıfın sonundaki yaz dönemi ve son sınıftaki stajları ile edindikleri mesleki bilgileri, pratik olarak gözlem altında klinik ortamda uygularlar.

BESLENME VE DİYETETİK MESLEĞİNİN KAZANDIRDIĞI BECERİLER NELERDİR?

· Araştırma ve öğrenme becerisi

· Öğrenmeyi öğrenme yeteneği

· Konuya hakim olabilme becerisi

· Yönetim teknikleri

· Etkili iletişim teknikleri

· Profesyonel davranış ve etik

· Hızlı ve etkin karar verebilme yeteneği

· İnsan ilişkilerine özen gösterme, uygun iletişim türü ve tekniğini seçme/uygulama

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ MEZUNLARINI HANGİ İŞ OLANAKLARI BEKLEMEKTEDİR?

Beslenme ve Diyetetik son derece geniş bir kapsam ve yeni istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Sağlıkta özel sektörde ve kamu kurumlarında bu program tarafından yetiştirilecek insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Diyetisyen, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Diyetisyen;

  • Besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan,
  • Besin kaynaklarının sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren,
  • Hastalıklarda ve diğer özel durumlarda verilen tedavilere uygun, besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek grubudur.

Mezunlar akademisyenliğin yanı sıra; yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Mezunların çalışma alanları ile ilgili bazı önemli birimler aşağıda sunulmaktadır;

  • Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)
  • Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)
  • Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana çocuk sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezi, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)
  • Besin sanayi
  • Araştırma kurumları
  • Eğitim kurumları
  • Zayıflama Merkezleri